N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בני אדרי מנהל חטיבת הביניים תעופה וחלל במעלה אדומים

הבחירה של מרגלית בר צבי

בני אדרי ארגן מתחילת המלחמה ועד עצם היום הזה עזרה מאסיבית למפונים.

ארגן להם ערביי עידוד ואוכל , דאג לכל מחסורם של חיילים בודדים וחיילים בכלל, נסע לבסיסים והקדיש כולו לפעילות התנדבות .

מזה 30 שנים בני אדרי בשיתוף צוות הוראה ותלמידים מחלקים 500 חבילות מזון לקמחא דפסחא שנתרמים ע״י תורם אלמוני, השנה בגלל המצב הבטחוני תלמידים לא יכלו להצטרף , ובני עם צוות מורים ומתנדבים חילקו את החבילות.

בני הוא איש עשייה, כולו למען הזולת. קשוב, איש חם אמין וישר. מגייס סביבו אנשים טובים לעזור לכל מי שניתן. בשל פעילותו זו אני משיאה עבורו משואה של קירוב לבבות וערבות הדדית בימים קשים אלו.