N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איריס שטרן לוי וטל חמווי

הבחירה של דייזי יעל

שתי נשים מופלאות שהקדימו את עמותת המכל-לה. מעל ל8 שנים עוזרות, תומכות בכל דרך אפשרית להוציא נשים ממעגל הזנות, סמים, אלכוהול ואלימות. נותנות כלים לדרך, לימודים, שיחות ומקום חם ומאמין. אני דוגמא לנס שלהן - היום נשואה עם 2 בנים ועובדת קרוב לארבע שנים בארגון בינלאומי שעוזר לניצולי שואה. תודה לכל מי שקרא!