N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין

הבחירה של רויטל זמיר

דמות מובילה לתושבי העוטף

אני בכלל מהצפון אבל הצניעות שלו היא מושא להערכה בעיניי.

איש ראוי. אוהבת לשמוע את דבריו בתקשורת ואת נקודת מבטו על המצב.