N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של סיגל גפני

הציל לבדו 700 איש ממסיבת הנובה ב-7.10

היה יחיד בשטח וחזר שוב ושוב להציל ילדים מהמסיבה

הטלפון שלו עבר בין המסתתרים וכך נתנו נקודת ציון והגיע אליהם

חלק תועד בצילום של אדווה דדון אחר הצהריים, כשאין חפק בשטח והוא מוציא אותם חיים מהשיחים

כמה עצוב שיש פצועים שלא שרדו

היה הגואל של השורדים