N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של הדסה גקסון

מכיוון שהם היו הראשונים שהתאוששו מהאסון הגדול בתולדות המדינה והתחילו לעזור בכול תחום כאשר ממשלת הכישלון היתה בהלם ולא תיפקדה.