N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איילת גרינברג וקהילת אוסישקין תל אביב

הבחירה של מיכאלה בן נתן

מהיום הראשון קהילת אוסישקין התגייסה למגוון פרוייקטים, עזרה למפונים מהדרום, איסוף בגדים, משלוח אוכל ושונות לחיילים ופרוייקט מרגש במיוחד משותף עם תלמידי בית הספר #והפך לקשת

המורה לאומנות מור שמיר עיצבה ביחד עם הילדים לוגו של קשת "אני נשבר אמר האור והפך לקשת" אשר הודפס על תיקים וחולצות שכל ההכנסות מהמכירה למען מפוני נחל עוז.

איילת גרינברג המשיכה להתנדב בחקלאות, סידרה חדר במלון שהיה עמוס בשקיות תרומות בגדים והפכה אותו למעין בוטיק.