N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן

הבחירה של מיטל סולומון

אמא של רומי שחטופה בעזה במשך מעל ל-200 ימים, מתראיינת בכל ערוץ אפשרי, מפרסמת ונוכחת בכיכר החטופים וכל זאת בנועם שלא ניתן להבין נוכח המצב, במילים מקרבות לבבות ומעוררות השראה. מי ייתן ונזכה להחזיר את כל החטופים