N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם

הבחירה של מיכל ברלינר

אני ממליצה על טליה רותם יו״ר נעמת רמת גן ב״ב. מפעל של אישה אחת. משנעת בכל הארץ עבור מטה החטופים. אוכל עבור חיילים גם באזורי לחימה נמצאת במרכז העיניינים במטבח המרכזי עושה כל שביכולתה על חשבונה ולבד.