N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם בן דוד

הבחירה של תיקי נאוי

מתנדבת כל הזמן למען החיילים והחטופים.

נוסעת במכונית הפרטית שלה לכל חלקי הארץ הקרובים והרחוקים כדי להביא לחיילים ולמשפחות החטופים

כל מה שצריך עושה זאת כמה פעמים בשבוע, בכל יום ובכל שעה שזקוקים לה

יישר כוח