N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמיר פרץ

הבחירה של רינה וייזר

רק בזכותו אנחנו ניצלים יום ביומו מאויבנו שמשגרים עלינו כל הטילים האלו

תגידו מה היינו עושים ללא כיפת הברזל? נשחטים כצאן לטבח

הסיפור על איך הכריח עמיר פרץ את כל הממשלה לפתח את זה בישראל בהיותו במשרד הבטחון, כשכולם התנגדו, זה סיפור בפני עצמו. כמו כן בזכותו ובזמן שירותו נעצרו באופן גורף כל הפיגועים שחווינו ללא הפסקה הגיע הזמן לא להפלות מגיע לו בצדק