N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כל הנופלים במלחמת עזה

הבחירה של נתן רון

לא נשכח ולא נסלח על ההפקרה הפושעת שבעטייה נרצחו מאות.