N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שקמה ברסלר

הבחירה של יהודית חכם

ניצבה בגאון מול כל הנסיונות להחריב את הדמוקרטיה בישראל. וכל זאת בחכמה רבה בלי התלהמות ובלי פחד. מסמלת בעיני את כל מה שהממשלה הנוכחית לא