N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם

הבחירה של חיים בן דוד

אני ממליץ על טליה רותם יו"ר נעמת רמת גן ובני ברק. מפעל של אישה אחת. משנעת בכל הארץ עבור מטה החטופים, אוכל עבור חיילים גם באזורי לחימה, נמצאת במרכז העיניינים במטבח המרכזי ועושה כל שביכולתה על חשבונה ולבד.