N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוות בית ספר מעלה הגליל

הבחירה של אודליה ביטון

צוות מיוחד במינו שעל אף כל אתגרי התקופה לימד במקצועיות ובאהבה בכל זמן ובכל תנאי השטח שהמציאות זימנה לנו נוכח העובדה שאנחנו יישוב בקו עימות.

הצוות לימד בזום, במקלטים היישוביים, במקלטים הבית ספריים, הוקם בית ספר אירעי באחד היישובים והכל כדי לתת מענה לתלמידים האהובים שלנו. התמונה המצורפת הינה מחג פורים- כל הצוות התחפש לצוות מנצח בניצוחה של המנהלת גילה חדד. יחד ננצח