N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם בן דוד

הבחירה של נאווה סולמן

אשת חיל מי ימצא, אך לא רק לביתה.

כבר בתחילת המלחמה הגיעה למקומות בטווח האש כמו מחסום ארז ומנרה לחלק ציוד דחוף כמו אוהלים לחיילים.

מאז היא הפכה לנהגת למקומות קרובים ורחוקים למען משפחות החטופים, משלוחי מנות לדרום הרחוק. והעברת מזון למחסני העמותה, כמה פעמים בשבוע בכל שבוע (כולל שבתות וחגים), וכל זאת על זמנה וכספה הפרטי.

גילוי נאות.... היא אחותי ואני גאה בה