N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם

הבחירה של שירלי רותם

אני ממליצה על טליה רותם יור נעמת רמת גן ב"ב. מפעל של אישה אחת: משנעת כל מה שנדרש בכל הארץ עבור מטה החטופים. משנעת אוכל עבור חיילים גם באזורי לחימה. נמצאת במרכז העיניינים במטבח המרכזי ועושה כל שביכולתה על חשבונה ולבד.