N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

להקת המשפחה מאילת

הבחירה של מיכל לויט

להקת המשפחה מאילת פתחו חנות תרומות במלון קיסר שאליה הגיעו אלפי קופסאות קרטון עם תרומות שונות למפונים.

הם ניהלו את העניין בצורה נפלאה ונתנו למפונים הרגשה טובה שעם ישראל רואה אותם ועוזר להם בשעתם הקשה.

את החנות הם פתחו בשיתוף עם מלון קיסר כמובן