N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוות לוינסון, סיירת נח"ל

הבחירה של זוהר אלידע

הסיפור של צוות לוינסון בשבעה באוקטובר לא עוזב אותי.

שלושה חיילים, מתוקים, צעירים, צנועים, שעשו הכל מתוך הבנת תפקידם - להגן על האזרחים.

לוינסון המפקד - סיפור השתלבות מדהים של עולה חדש, שנמצא פה רק שש שנים, ואימץ את הישראליות כאילו תמיד היה.

הקשר והנהג - אחד מהם בנו של השר יזהר שי (ירון ז"ל) כביכול אליטה ישנה, אשכנזית, והמתוק השני, בן למשפחה מזרחית, ושלושת אלו רואים עצמם כאחים לכל דבר.

מוכנים לתת את החיים אחד בשביל השני.

אחד מאותם סיפורים מטורפים, עוצרי נשימה, מלאי גבורה ותעוזה, מהיום ההוא.