N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מלכה גרשון

הבחירה של סופיה קחלון

מאז 7.10 מלכה תורמת ודואגת לחיילים..

היא דואגת לציוד אישי לחיילים שיוצאים מלחימה

דואגת למקלחות וארוחה חמה לאלפיי חיילים..

פתחה את ביתה ועושה לילות כימים...

גייסה תרומות מיהודי התפוצות לרווחת החיילים