N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פרלמנט הרואים בעיניים ובלב

הבחירה של ליאת לבב

הפרלמנט הזה מיוחד ומורכב מריקמה אנושית של חילונים, דתיים, יהודים, ערבים וגויים ממדינות אחרות. החברים שייכים לכמה קבוצות; קבוצת עיוורים וכלבי נחיה, סטודנטים שלוקחים לאומנה גורים שיהפכו לכלבי נחיה בעתיד, בעלי כלבים רגילים ואנשים ללא כלבים שבחיי היומיום שלהם עוזרים לעיוורים.

כולם מתכנסים כל שבת בגינה בשכונת נווה שאנן בחיפה. יחד מפטפטים על נושאים שונים, דנים בפתרונות לבעיות שנוצרות לעיוורים ולכלבים. חוגגים ימי הולדת ובעיקר מרוממים ומחבקים את העיוורים ומעניקים להם הרגשת ביטחון להתמודד עם כל קשיי החיים. הפרלמנט היחודי הזה מדובר בכל השכונה וגם ברחבי חיפה. למיזם היחודי והמבורך הזה שמביא הרבה אור לחיי החושך של העיוורים, מגיע להדליק משואה.

הלוואי שתראו לנכון להדליק לכבודם משואה ויהיו עד רבים שיקחו דוגמה ויארגנו גם הם מיזם מבורך כזה.