N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איריס חיים

הבחירה של מירי מור

אישה בעלת תעצומות נפש, למרות שבנה יותם ז"לנהרג מאש כוחותינו, מחבקת את החיילים אשר פגעו והרגו בשגגה את בנה, זה לא מובן מאליו.

אישה אצילה ראוייה להדליק משואה ביום העצמאות הקרב ובא.

מעריצה נשים כמוה אשת חייל מי ימצא. מהווה השראה לכולנו.