N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ח"כ שמחה רוטמן

הבחירה של אבנר יצחקי

הוא הרים את הכפפה לטפל באירוע חשוב מאין כמוהו לטובת הדמוקרטיה הישראלית והציף את הנושא והחדיר אותו לשיח