N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של Vardit Shoshan

בשבת השחורה כשכל המדינה היתה בהלם מוחלט וכאב עצום קמה התארגנות אזרחית כי המדינה, ובעיקר הממשלה הייתה משותקת הם הגו בכל נושא אזרחי שהיה נחוץ ודחוף והכל בהתנדבות של אלפי אזרחים

בלעדיהם לא היינו שורדים את החודשים הראשונים של המלחמה