N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יונתן שימריז

הבחירה של נדב זלצברגר

שכל את אחיו אלון שנחטף לעזה ונהרג בשוגג

מאז, הקים את תנועת "קומו" במטרה לאגד מפונים, משפחות חטופים ומשפחות שכולות בדרישה לעתיד טוב יותר