N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אליק שמש, סדנת דה וינצ'י

הבחירה של שושי ביאליק

ממקימי אוטובוס הקסמים/קו 8. מתפרה ניידת ומרפאת כף רגל ומספרה.

ביוזמתו הוסבו שני אוטובוס לטובת החיילים.

ביוזמתו הפך את העסק הפרטי למתפרה לטובת ציוד החיילים בשיפצורים.

האוטובוסים יורדים לשטחי כינוס לתיקון ציוד חיילים וטיפול בראשי וברגלי החיילים,