N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

האם השכולה איריס חיים

הבחירה של רמה ליבני

האשה הזאת היא השראה

אמא שבנה חטוף ונהרג בשוגג ע"י צהל 😌🙏

אני בטוחה שהיא בוכה בלילות

אבל משדרת חוזק, מחייכת, מעבירה מסרים אופטימים, לא כועסת על אף אחד ועוד...

היא הזמינה את החיילים שפגעו בשלושת החטופים אליה הביתה 😓

תודה שיש אנשים כמוהה

השם יקום דמם🙏