N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי אלפי

הבחירה של שרה כץ

מספר סיפורים מעולים על עדות בישראל

נהנת לשמוע אותו, מעביר בצורה מאד מענינת את הנושאים משכמו ומעלה