N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אימהות מפונות שנמצאות עם הילדים לבד במלונות

הבחירה של נגה פיינר

בלי בעלים, שבמילואים או כיתת כוננות, הן מתמודדות עם כל החוסר.

בית, שגרה, עזרה, חינוך וגידול ילדים בחדר קטן במלון.

במקרה הטוב אם המלון מספיק גדול - יש גן במקום ואם לא זה גם הסעות.

משואה לכל אחת ואחת מהן.