N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוותי 669 חיל האוויר

הבחירה של עמיקם הדר

בזכות אומץ ליבם עשרות לוחמים, אם לא מאות, ניצלו ממוות ומפציעות קשות ביותר.

מהרגע הראשון של הלוחמה ועד היום הם פועלים במסירות בהקרבה בדאגה ובמקצועיות