N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל זיו

הבחירה של הררי דורון

אדם ישר , אוהב ישראל, לוחם, בעל חשיבה אסטרטגית מרשימה.

לחם ב-7/10 , אפשר לסמוך עליו , בעל יכולת מנהיגותית לאין שיעור.

אני אישית רוצה אותו בהנהגה של מדינת ישראל!!!!