N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלי שם טוב

הבחירה של יוסי מזלתרים

שלי שם טוב, אמא של עומר שם טוב שחטוף בשבי חמאס.

אישה חזקה, אצילית, אופטימית ומהווה בעיני דוגמא ומופת בדרך בה היא נלחמת ומתנהלת בתקופה הקשה בחייה.