N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של אור שפר

הגיבור האמיתי שמייצג את האמת של ישראל בארץ ובחו"ל!!! גם במעשים וגם בדיבורים. אוהבים אותך יוסף חדאד. תודה על מי שאתה ❤️