N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אילנה לוין

בימים הראשונים של המלחמה כאשר כולנו רצינו לעזור ולא ידענו כיצד, משפחתי ואני פנינו לאחים לנשק. הם עזרו לנו בהעברת אוכל ועוגות שבישלנו והפנו אותנו לגורמים שזקוקים לעזרה, בין היתר במשלוחים, בניית סוכות ועוד. הם היוו חלופה לאוזלת היד המאכזבת של המדינה והניחו את הפוליטיקה בצד.