N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד אזולאי

הבחירה של ראובן לייטוש

ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מנסה לנהל יישוב שהתושבים פונו ממנו תוך סיכון חיים יומיומי. הוא חשוף לירי כל יום, ודואג לצוות הקטן של בעלי תפקידים שנשאר ולחיילי צה"ל שמאבטחים את הישוב