N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לורינה חטיב

הבחירה של נסיב קיזל

לורינה היא אישה דרוזית צעירה, יזמית חברתית ופעילה בהסברה הישראלית מזה שנים. מאז 7 באוקטובר היא התגייסה ונרתמה לפעילות ההסברתית בעולם הערבי בפרט ובעולם בכלל בערבית, אנגלית ועברית.

בשנים האחורנות לורינה משמשת כמנהלת פרויקטים בעמותת ביחד ערבים זה לזה, שמטרתה לקרב את החברה הערבית לחברה היהודית, ומעודדת את הצעירים מהחברה הערבית להתנדב בשירות הלאומי האזרחי. היא הקימה וייסדה יחד עם עוד שותפים במועצה הדתית הדרוזית העליונה ובהובלת המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השיח מואפק טריף את קונגרס הצעירים הדרוזים שמונה היום מאות פעילים מהעדה.

לורינה משמשת כיועצת חיצונית לענייני הסכמי אברהם, היא הייתה הפנים של הסכמי אברהם ועד לפני כמה חודשים עבדה במשרד החוץ. כיום היא עובדת כמנהלת תוכן בחטיבת דוברות משטרת ישראל. לורינה הקימה את מיזם “ערבית בסלון“ אחרי 7 באוקטובר למען תושבי העוטף והובילה את המיזם למען הנגשת השפה הערבית בקרב החברה היהודית בחינם ובהתנדבות מלאה. היא הנחתה והובילה בשנים האחרונות משלחות הסברה למדינות הסכמי אברהם ולארה”ב, והובילה את מיזם זיכרון בסלון לראשונה בחברה הערבית.

לאחרונה לורינה קיבלה את אות אבירת מרכז פרס לשלום ולחדשנות מטעם מרכז פרס על עשייתה מאז פרוץ המלחמה. היא נבחרה להיות חלק מהמנחים של פרויקט נוב”ה של משרד החוץ ומשרד החינוך בחברה הדרוזית למען הנצחת נרצחי נובה. היא התנדבה בשירות הלאומי האזרחי בתנועת הנוער הדרוזי ותמיד שישמה כמודל לחיקוי והשראה עבור נשים דרוזיות ועודדה אותן לתרומה לקהילה ולמדינה. לורינה פועלת שנים רבות מתוך תחושה של שליחות ואהבה לארץ והשבוע השיקה תוכנית ייחודית בפעם הראשונה בתולדות המדינה ברדיו צפון שתעסוק בענייני העדה הדרוזית בישראל