N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לורינה עמאד חטיב

הבחירה של עפיפה אסעד

לורינה היא בחורה דרוזית אשר הובילה מאז השבת הארורה מסע הסברה רחב ברחבי הארץ ובכל השפות.