N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סאדק חוסין סעיד

הבחירה של נדא חוסין מרזוק

ב-7 באוקטובר בבוקר סאדק שהוא קצין רפואה הוקפץ והיה מהראשונים שהגיעו למבואות בארי. הוא טיפל במשך שעות ארוכות בפצועים אשר פונו מהאזור. בנוסף, הוא נלחם בעזה למשך כמה שבועות.