N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צבי קורבשי

הבחירה של עילאי קורבשי

צביקה קורבשי יו״ר מושב פטיש, שפעל ימים כלילות למען ניצולי הנובה, למען החיילים שהתארחו במושב, ועבור כל תושבי פטיש. בפרוץ המלחמה, באותו בוקר, יצא צביקה לבתי הכנסת במושב והתריע בפני כל התושבים במושב (מושב דתי) לחזור לביתם ולהישאר בבתים. מייד לאחר מכן נסע למקום המסיבה, ופתח את ״בית העם״ של המושב על מנת לקלוט שם 500 שורדים מהמסיבה. ״לא היה סיכוי שאשאיר אותם לבד בשטח״ אמר צביקה שאסף מאות צעירים ממסיבת הנובה ברעים, תוך סיכון ממשי לחייו. הוא פועל בצניעות ומשתדל שלא להתראיין, אך הוא פועל רבות עבור תושבי פטיש, החיילים שנמצאים במושב, והניצולים.

כל היום היה בשיחות על מנת לקבל תרומות שאנשים מהעם שולחים, להשיג עבור החיילים במושב מנות, משלוחי אוכל וציוד, מזרונים ועוד. לאחרונה הוא פתח את המקווה של המושב במטרה למצוא מקום נוח לחיילים להתקלח בו. בזמן החשש לחדירת המחבל בפטיש, כשכולם היו מסוגרים בבתיהם, הוא יצא עם השוטרים, במטרה לשמור על המושב ולראות שאין איום ממשי על התושבים ולסייע לשוטרים. צביקה הוא מהאנשים שראויים לכבוד הזה.