N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דפנה אליקים צין

הבחירה של ברברה פוזננסקי

אחרי כל מה שהם חוו, הן היו כל כך חזקות למרות שהן היו לבד