N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אדרי מאופקים

הבחירה של רינה לוי

רחל התנהגה כגיבורה. עמדה איתנה וזקופה מול המחבלים שנכנסו לביתה ובדברי חן שיכנעה אותם והציעה להם אוכל וכך הצילה עשרות אנשים. גיבורה!