N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צהלון סירי רשת אמית

הבחירה של ד

אני ש"ש שעובד עם נוער בסיכוי בעיר צפת, ובמהלך המלחמה הוא היה שם עבור המפונים של שדרות. צהלון ניהל את בתי ספר של המפונים ואת הנוער שהיה שם, והיה שם עבורם 24 שעות. הוא לא ויתר שם על שום ילד והיה שם עבור התלמידים והמורים במלוא הרגישות וההכלה. למרות כל האתגרים הוא הצליח להציל המון ילדים ונוער מליפול ולעשות שטויות. יש אנשי חינוך רבים שפעלו עבור הילדים והנוער, והוא ביניהם. הוא שפעל במלוא המרץ וללא הפסקה