N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שירי ביבס

הבחירה של מיכל לבקוביץ

שירי ביבס גיבורה אמיתית, מייצגת את אהבתה של כל אימא לילדיה. מתפללת שהיא ובני משפחתה בחיים ויחזרו אלינו במהרה.