N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן ונועם תיבון

הבחירה של שרונה שפיגלגלס

תמיר סטיינמן שהבין בזמן אמת מה צריך לעשות, ושהוא היחידי שיכול לנסות ולעזור בעת הזו דרך הטלוויזיה לאנשים שהיו סגורים בבתים שלהם. למרות שהוא היה בשידור וזה לא היה כביכול מקובל, הוא עשה מעשה ונתן תקווה לאזרחים. הוא גם ממשיך בזה עד היום.

נועם תיבון כיוון שהוא אבא מיוחד, כמו אבא שלי, שניצל את כל מה שעמד לצידו ברגע של החלטה גורלית, ולא עזב את המטרה למרות אין ספור קשיים וגם הציל אנשים נוספים תוך כדי התקדמות פעולותיו,. תוך כדי מעשיו הוא גם גייס עוד חיילים שהיו שם וגרף אותם לפעול להצלה של אזרחים נוספים בדרך להצלה ההירואית של בנו ומשפחתו.