N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של ספיר עובדיה

לא מכירה אותו אבל שמענו על מלא אנשים שהוא הציל בנובה, מעל 200. ברגע ששמע על מה שקורה הוא טס להציל אנשים. ללא ספק מגיע לו!