N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של אירית אבני

על הרוח הלוחמת בזירות גועשות ואנטי-ישראליות, על האש שבאמונה שלו ועל העמידה האיתנה שלו ללא חת אל מול כל השונאים של העם.