N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של גילי קורן

אדם שמהרגע ששמע על היריות בנובה עד אותו הערב היה עסוק בחילוץ ופינוי הנפגעים, ותוך כדי היה אוזן קשבת להורים מודאגים שרצו לדעת מה גורלם של בנם או בתם. מצדיע לו - זו הרוח הישראלית