N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוזיאון גיבורים של מלחמה-בית ספר אשכול עכו.

הבחירה של ספיר אגרסט מלכה

אני בחרתי במוזיאון שהקמנו בבית הספר. מוזיאון של גיבורים חיים בו הילדים מכירים את סיפור חייהם וגבורתם. בנוסף, מגיעים לביקור מבתי ספר שונים בארץ, חלקם גם מפונים.