N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הרבנית ימימה מזרחי

הבחירה של אלה חסון

הרבנית דאגה להגיע לכמעט כל בית שישב שבעה מאז ה-7/10. היא דאגה לעשות שיעורי חיזוק וערבי תפילה לחטופים. היא דמות ומופת לאיך דמות ציבורית צריכה לנהוג.