N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של דיקלה אביאני

מלאך על פני האדמה, שהציל מאות מבלים ממסיבת הנובה תוך כדי התעלמות מוחלטת מהעובדה שהוא מסכן את חייו בכל דקה ודקה. איש אמיץ ורב חסדים. בזכות גיבורים כאלה (רבים מדי) מדינת ישראל לא נפלה בידי בני עוולה. בזכותו, ובזכות שכמותו, נצח ישראל לא ישקר!