N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כיתת הכוננות של היישוב בת חפר בעמק חפר

הבחירה של לוראין להנר

ב-7/10 גויסה כיתת הכוננות של היישוב בת חפר במרחב התפר בעמק חפר למילואים במסגרת המלחמה לשם הגנת היישוב. כולם התנדבו לכיתת הכוננות גם לפני המלחמה והשקיעו בכך זמן ומחויבות. חבורה של אנשים מופלאים שהפכה להיות צוות חזק ואחוד. זה מה שקורה שנפגשים על בסיס קבוע כמעט כל יום במשימות הגנה על היישוב במשך יותר מחצי שנה. בתמונה נוסעים ברכב הסיור במשמרת לילה מספר לוחמים, וצירפו למשמרת את הכלב צ'יף של אחד הלוחמים. בחצי השנה עד כה היו לנו אימונים בלי סוף, העלאת המקצועיות, הרבה צחוקים וחברות טובה.